Analyse: BIM og dets anvendelse i Danmark

BIM Equity har fornyligt foretaget en analyse af BIM og dets anvendelse i Danmark. Det er en undersøgelse med 13-17 spørgsmål, der er udfyldt af aktører i byggebranchen, som arbejder med CAD/BIM til dagligt. 143 har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, hvor ca. 100 har besvaret samtlige spørgsmål.

Formålet med undersøgelsen har været at klarlægge brugen af BIM, om det giver værdi og få vurderet den generelle opfattelse af BIM - både softwaren, leverandørerne og brancheorganisationerne.

Potentielle fejlkilder

Undersøgelsen skal ikke anses som endegyldigt svar på hvordan det står til med BIM i Danmark - men det giver en indikation af nogen af de problemstillinger og muligheder vi står overfor. Nogle af fejlkilderne er:

  • 143 besvarelser er ikke nok til at give et fuldt repræsentativt resultat.

  • Spørgeskemaet er udsendt via nyhedsbreve, LinkedIN og Twitter.

  • Der er en del af BIM Equitys eksisterende kunder på mailing listen, hvilket kan påvirke resultaterne da vi jo alene arbejder med BIM.

  • Ikke alle kender begrebet BIM, hvilket formentlig har påvirket andelen af personer som kun benytter "CAD" til ikke at besvare spørgeskemaet. Det giver indtryk af at BIM er mere udbredt end det egentlig er.

Spørgeskemaet bestod af op til 17 spørgsmål. For de, der valgt at de ikke benyttede BIM er nogen af de deciderede BIM spørgsmål udeladt. Ligeledes var der mulighed for at skippe nogen af spørgsmålene. Her kommer et uddrag af spørgsmål og svar, samt vores perspektivering på nogle af svarene.

Arbejder du BIM baseret?

arbejder du BIM baseret

arbejder du BIM baseret

Hele 80% arbejder BIM baseret til tider. Det er højt og til dels grundet segmentet der har deltaget i undersøgelsen, som ofte har en høj BIM interesse og muligvis grundet krav om det på større projekter, at flere og flere begynder at tage BIM værktøjer til sig.

Hvilken CAD software bruger du i dag?

Hvilken CAD software bruger du mest

Hvilken CAD software bruger du mest

Ikke uventet ligger Revit i top med 53% af brugerne. Revit er det mest udbredte BIM projekteringsprogram. ARCHICAD er repræsenteret med med 26%. AutoCAD er "kun" repræsenteret med 11% af stemmerne. Det er formentlig grundet at vi spørger ind til BIM og dets anvendelse - som jeg kunne forestille mig holder nogle af AutoCAD brugerne tilbage fra at besvare spørgeskemaet. Vores opfattelse er, at der stadig er rigtig mange AutoCAD-brugere derude og at AutoCAD stadig fylder meget på de tegnestuer, som også benytter Revit. I besvarelserne er der også en højere andel af ARCHICAD-brugere, end vi normalt oplever i branchen.

Hvad er hovedårsagen til at du benytter netop den valgte CAD platform?

hovedårsag til valg af BIM platform_ny

hovedårsag til valg af BIM platform_ny

Årsagen til at Brugerne benytter netop dette det tidligere valgte program er for 44% vedkommende fordi de føler det er det bedste program til opgaven. 22% bruger det primært grundet en intern politisk beslutning - hvilket jo gør sig gældende for meget software, især i større virksomheder. Nogle af kommentarerne til spørgsmålet er:

Vi bruger AutoCAD men er på vej over i ArchiCAD (pilotptojekt) fordi ArchiCAD virker til at kunne mere og samtidig er myntet mere til arkitekterVi har stadig flest projekter, der tegnes i AutoCad. Men - ved større sager benytter vi RevitDet projekterende ingeniørfirma har valgt det

Hele 20% primært bruger den software fordi andre bruger det samme. Det er altså ikke alle, der benytter deres primære platform fordi de synes det er den bedste - men af andre årsager.

Hvor tilfreds er du med din eksisterende CAD/BIM platform?

Hvor tilfreds er du med din eksisterende primære CAD_BIM platform

Hvor tilfreds er du med din eksisterende primære CAD_BIM platform

Generelt set er langt størstedelen enten tilfredse eller meget tilfredse med deres primære CAD platform. 39% er meget tilfredse og 42% er tilfredse. Det tyder på at softwaren generelt set lever op til forventningerne.

Hvor stor en andel af dine projekter er BIM baseret?

andelen af bim baserede projekter

andelen af bim baserede projekter

26% benytter BIM på alle deres projekter. 33% benytter BIM på ca. 80% ad deres projekter. De to tal alene bevidner om at når BIM er taget i brug - bliver det af nogen brugt på rigtig mange af deres projekter. 14% bruger det kun på 20% af projekterne - det kunne være nogen af dem, der ikke bruger BIM mere af interne politiske årsager. Det kan også være nogen af dem, der kun bruger BIM hvis der stilles krav om det  i en eventuel IKT aftale.

Oplever du at du ved at arbejde BIM baseret har kunnet vækste din/jeres forretning?

BIM baseret vækst

BIM baseret vækst

Hele 67% har oplevet vækst i forretningen ved at arbejde BIM baseret.Det er et rigtigt højt tal. Netop derfor kan det undre at ikke alle arbejder BIM baseret. Det kunne have været interessant at vide præcis hvad, der har givet væksten og hvorfor det for 8% ikke har givet en vækst.

Hvorser du den størsteværdii BIM?

største værdi ved BIM

største værdi ved BIM

De fleste ser den største værdi i kollisionskontrol. Det er også her at nogle af de rigtig dyre fejl kan undgås. En del af faktorerne handler ellers om ting, der kan give merværdi internt eller give mulighed for nye opgaver. Kollisionskontrol giver værdi både hos en selv og de samarbejdende parter. Jeg har med vilje forsøgt at finde den option, der gav størst værdi - derfor kun én svar mulighed. En bruger skriver i kommentarer som hvor bim giverden største værdi:

Holistisk ensartet projektering. Ændringer er gennemgående både geometriske som parametriske

Flere af de, der har besvaret spørgeskemaet har angivet at i gerne vil have mulighed for at afkrydse flere - det forstår jeg udemærket!

I hvorhøj grad giver BIM værdi for andresamarbejdspartnereiprojektet end dig selv / dit firma?

bim værdi for samarbejdspartnere

bim værdi for samarbejdspartnere

De fleste er enige om at BIM giver værdi for andre i projektet end én selv. Netop det at du skaber værdi for andre (uden nødvendigvis at det tager længere tid) er en af de stærke parametre for at benytte BIM.

Hvad holder dig tilbage fra at arbejde (mere) BIM baseret?

hvorfor arbejde mere BIM baseret

hvorfor arbejde mere BIM baseret

CAD licenser er dyre. Min forventning var derfor at dette ville være en større faktor. Ud af de valgte muligheder - er det dog den mindste. Det mest interessante i dette er nogle af brugerkommentarerne til dette, der præsenteres nedenfor - i anonymiseret form. Det kan - meget groft - deles op i 4 dele: Kompleksitet, samarbejdspartnere, interne udfordringer og én jeg måske ikke havde set kommet - kreativitet.Kompleksitet:

Kunde betalning bliver alt for høj hvis man benytter BIM for meget. Visualisering giver mening på enfamilieshuse mens kollision typisk ikke er nær så kritisk som ved større projektet.Kræver meget tid, især når arbejdsdagen i forvejen er meget presset

Samarbejdspartnere:

De samarbejdsrelationer som mine opgaver frem til nu er blevet løst sammen med, har ikke ønsket at arbejde med BIM.Der er stadig ikke mange af vore samarbejdspartnere, der ikke bruger BIM, da mange bygherrer ikke benytter det.

Interne udfordringer:

Manglende forandringsparathed hos kollegaer

Kreativitet:

BIM er for ingeniører - dvs. kreativitetsdræbende

Netop kreativiteten er  vi meget opmærksomme på- og vi har vist nogen af de ting man kan med BIM - som absolut (efter vores mening) ikke dræber kreativiteten.

Det er interessant at flere ikke arbejder mere BIM baseret ud fra et synspunkt om at det er dyrere eller at der ikke er grund til det, da samarbejdspartnere ikke gør det.

Jeg sammenligner det lidt med skiftet fra at gå fra at tegne i hånden til CAD. I første omgang er det selvfølgelig dyrere og mere komplekst - primært grundet at du skal bruge tiden til at lære ny software og nye processer.

Men i det sekund du forstår at bruge det rigtigt - kommer gevinsten - og kan du din BIM software - tager det ikke ekstra tid.Gør derfor dig selv den tjeneste - uanset platform - at uddan dig i dit primære værktøj. Så slipper du både for frustration og kan give en øget værdi til dig selv og samarbjedspartnere - om de ønsker det eller ej.

Hvilke af følgende udfordringer har du oplevet i din CAD/BIM software?

udfordringer ved BIM

udfordringer ved BIM

svar til udfordringer med bim

svar til udfordringer med bim

København III.

København III.

De to største udfordringer er "Udfordringer med at åbne modeller pga. forskellige CAD/BIM programmer?" og "Tab af data ved konvertering til andre fil formater". Det er super interessant at netop de 2 kommer højest. Jeg var godt klar over at det er en udfordring for mange.

Det er ærgerligt for branchen som helhed at der er så lidt fokus på at finde et fælles filformat som gør det nemt for brugerne at arbejde sammen - uanset platform. Det minder i høj grad om problematikken mellem Microsoft Word og open source kontorprogrammer. En standard der dog er blevet bedre.Vi er store fortalere for en fælles standard. Derfor har vi netop afholdt en IFC workshop (en af de fællesformater som de gængse BIM programmer understøtter) for vores kunder. Af samme årsag afholder vi 2-4 November 2016 en af Nordens største BIM konferencer om samarbejde ved brug af åbne standarder - Nordic BIM Academy. Du kan i øvrigt forhåndsregistrere dig nedenfor:

Den 3. største udfordring er måske mere skræmmende - udfordring med at åbne modeller pga. forskellige versioner af CAD programmet. Her bør softwareleverandørerne - især inden for egne rækker blive bedre til at supportere deres egen software - og forståelse for at man til tider har behov for at åbne gamle projekter eller har samarbejdspartnere, der måske ikke er på nyeste version af softwaren.

Under andet bliver en del af det system specifikt f.eks:

Små ændringer i projektet tager langt tid i AutoCAD at ændre

Eksempelvis families i Revit som er udført af en "specialist", som efterfølgende har forladt organisationen uden at dokumentere hvordan families er opbygget. Det er efterfølgende vanskeligt at gennemskue hvordan designet er tænkt, og hvordan familien efterfølgende kan opdateres/ændres, med respekt for det oprindelige design - mange kokke *censureret* tingene op :-)

AC (Red. ARCHICAD) er jo et program med MASSR af funktionalitet og det kan derfor ind imellem være svært at huske detaljer i betjeningen

Derudover nævnes i Andet udfordringer med særligt skitseringsfasen, forventningsafstemning af BIM niveau og læringsmodstand

Hvor god synes du din eksisterende CAD/BIM leverandør er til at informere om anvendelsen af BIM?

leverandør informere om bim

leverandør informere om bim

De fleste er tilfredse med deres leverandørs evne til at informere om anvendelsen af BIM. En del svarer ved ikke - hvilket formentlig er fordi en del kun har kontakt med selve BIM processen og softwaren - men ikke deres leverandør.

Hvor god synes du dine brancheorganisationer er til at informere om anvendelsen af BIM?

Brancheorganisationer om BIM

Brancheorganisationer om BIM

Kun 2% synes deres brancheorganisationer er meget gode til at at informere om anvendelsen af BIM. 29% synes de er gode og de resterende er vægtet på ved ikke, mindre gode og dårlige. Det kunne tyde på at der er en mulighed for forbedring fra brancheorganisationerne på dette område - enten i form af at få eksisterende information bredt bedre ud eller at gøre mere på BIM området.

Foretrækker du at eje din licens eller at leje din licens?

eje eller leje licens

eje eller leje licens

Der er en generel tendens i softwarebranchen mod at gå abonnement-baseret. Det vil sige at du lejer din licens med adgang til nyeste version og kan når som helst (som regel med en hvis binding) melde dig af platformen. Det kan give god mening hvis man er i tvivl om det er den rigtige platform, hvis man forventer at skifte branche eller en lavere start omkostning.

Kigger man historisk set på vores kunder vælger langt de fleste at eje softwaren i mange år, hvorfor det på sigt vil være dyrere at leje licensen. Da det er dyr software (også at leje) ser det ud til at mange (43%) fortsat ønsker at eje licensen. 40% svarer "ved ikke" - det er en relativ stor andel, formentlig grundet at mange ikke sidder med beslutningen og kendskabet til prisen på licenser.

Som tommelfingerregel er det vores erfaring at det efter 3-4 år vil kunne svare sig at eje licensen frem for at leje den.

I hvor høj grad er stigende licenspriser / ændrede licensvilkår med til at begrænse din brug af BIM værktøjer?

øget licenspriser på bim software

øget licenspriser på bim software

Priserne på BIM software er generelt steget de seneste år (eneste undtagelse mig bekendt er Solibri Model Checker - der er faldet med ca. 7.500 kr.). Det er derfor interessant at vide om det generelt stopper branchen fra at tage værktøjerne til sig. For 14% er det i høj grad med til at begrænse brugen af BIM værktøjer, og for 32% er det i nogen grad med til det. Det er en del og rigtig ærgeligt, da det i sidste kan betyde at den nyeste teknologi og mulighed for bedre byggeri ikke bliver adopteret.

Hvad kunne få dig til at skifte CAD/BIM platform?

skifte bim platform

skifte bim platform

Næsten halvdelen (49%) ville være villig til at skifte platform hvis en samarbejdspartner krævede det. Jeg er ikke overrasket over at nogle ville gøre det, da jeg oplever det med flere af de kunder jeg taler med. Jeg troede dog ikke at andelen ville være så høj. Det er skræmmende så stor indflydelse samarbejdspartnere har på valg af CAD/BIM platform. Især når man tænker på hvor komplekse programmerne er. Det kan være svært at omstille sig fra at bruge én software den ene dag og en anden den anden dag. Det må resultere i ringere kvalitet frem for udveksling i et fælles format med en software man er vant i.

På trods af at det er komplekse programmer vil 47% skifte hvis der var øget funktionalitet i anden CAD/BIM software. Dette tal er også højt. Det vidner måske om at nogen i dag må bruge flere forskellige programmer for at opnå det endelige resultat (Et tænkt eksempel kunne være Rhino / Revit / Navisworks). Kunne man samle det hele i én platform kunne det måske give mening at skifte.

Ekstremt forbedrede skitseringsforhold ala sketchup eller rhino, og dermed også håndtering af mange skitsemodeler. Det aker nok ikke, og netop derfor fungerer skitsering bedst i de eksisterende modellering applikationer:-)

En anden gruppe (23%) ønsker mindre kompleksitet. Det er svært at komme ind i alle hjørner af et CAD/BIM program og er man enkeltmands tegnestue er der jo også mange andre opgaver en kun projektering.

13% ville overveje at skifte hvis de fik en startpakke bestående af licens, kursus og support ved køb af anden CAD/BIM platform. Det er min erkendelse og erfaring med vores kunder at hvis de får vores pilotprojekt ordning - får de en væsentligt bedre forståelse af BIM og en nemmere og bedre start på den nye BIM software. Det er dog en omkostningstung proces for leverandørerne - men måske nødvendigt for at at løfte hele branchens forståelse af BIM?

Vi har opbygget en stor intern kompetance-bank omkring Revit her på tegnestuen, så hvis vi skulle skifte til ARCHICAD skulle vi ansætte nogle superbrugere og have noget support fra jer.Fuldstændig gnidningsfri udveksling mellem gængse værktøj/tjenester. Der skal ikke spilles tid på informationsudveksling.

Med dine egne ord - hvad skal der til for at BIM kan blive mere udbredt?

Der er kommet rigtig mange gode bud ind her. Det er både et spørgsmål om pris, offentligt indgreb og et spørgsmål om at tænke ud over ens egen opgave. Jeg lister ikke dem alle, da de til dels er gentagelser - men det giver et godt indtryk fra forskellige aktører om hvad, der skal til for at BIM kan blive mere udbredt.

Billigere software og kurser. enklere mere overskuelige bruger flader

At staten nedsætter beløbsgrænsen for BIM projektering. Og man har koleger der ser mulighederne!!

Staten / kommuner skal have ansatte der stiller krav til modeller. Stat og kimmuner skal bruge modeller i D&V fasen. Stat og kommuner skal teste/stille krav til hvad kompetancer deres samarbejdsparter har. Entreprenører skal med og stille krav til modeller. Driftherre skal med og stille krav til modeller og bruge modeller i deres D&V system

Branchens "gamle mænd" skal slutte at gemme sig bag unge konstruktører og gribe værktøjet selv Konstruktørerne kan produktionen, men kommunikationen skal skabes hos "toppen" BIM fra dag en og den første ide

Flere kompetencer der kan håndtere BIM - Bygherre stiller flere krav til ARK og ING - ARK og ING begynder at forstå BIM som en samarbejds form og ikke en anklage af at man nu kan se de laver fejl i projektet fordi det bliver visuelt om der er sammenhæng i hvad de tegner

Kommunikeres meget mere intensivt end det gøres i dag. Meget bedre udvekslingsmuligheder mellem BIM programmer end i dag (via IFC) og hvor rå data meget bedre kan bruges. Og kompleksiteten skal generelt mindskes...keep it simple!

Skridtet at gå fra 2D til BIM er jo forbundet med mange "usikkerheder". Vante arbejdsgange skal ændres, og hvad betyder det for arbejdet. I vores mindre ingeniør og arkitektvirksomhed bliver der simpelthen ikke sat tid af, til at tage skridtet og få prøvet det af på et projekt på grund af usikkerhederne i forhold til at fortsætte som vi plejer

Bedre cases. for at tro på at BIM kan fungere i sammenhæng med egne projekter, er det vigtigt at kunne se det foldet ud! Eksempelvis er det for mig ikke kun vigtigt at vide hvad der er BIM muligt, jeg ønsker også at vide hvordan jeg kan rette fejl og løbende og når behovet opstår tilføje/ændre projektdata.

Der er generelt alt for meget snak om "BIM" i forhold til FM, og for lidt fokus på forretningsprocesser og værdiskabelse gennem digitalisering. Mange offentlige byg- og driftsherre har ikke orden i grundlæggende data om deres ejendomsportefølje, og mange data ligger stadig spredt i forskellige excelark som ikke er koordinerede (redundante data, mange dubletter), og data fra offentlige registre (fx BBR, DAR, SVUR mm.) indtastes manuelt i hvert enkelt ark/system (!!??). Jeg TROR, at det største potentiale (på nuværende tidspunkt) ligger i simple systemer der kan integreres med andre systemer (fx CTS, økonomi, lejestyring mm.) og registre, og derigennem skabe overblik og indsigt. LIDT KONSTRUKTIV KRITIK: Mange rådgivere er alt for fokuserede på BIM og state of the art løsninger, uden at tage højde for organisationernes aktuelle "udviklingsstatie" (kompetencer, strategier, økonomi mm.) og med respekt - og dyb forståelse for dette - tilbyde værktøjer og rådgivning der matcher og skaber værdi...

Man kunne oprette et korps af eksisterende brugere, der som en slags ambassadører kunne fortælle eventuelle nye brugere om deres erfaringer. Da vi ikke tjener på et evt salg, er vi mere neutrale og vi kan fortælle om hvordan BIM hjælper os i vores dagligdag.

Der er kommet rigtige mange gode bud ind. Særligt forslaget om cases og ambassadører tror jeg personligt meget på. Det er vigtigt at du kan relatere dig til folk, der er i samme situation som dig selv - og gerne uden at der er en leverandør af en specifik software inde over.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, eller har lyst til at tage en dialog om BIM skal du være velkommen til at give mig (Anders Gjelsted) et kald på 41 33 54 05 eller ag@bimeqt.com.